قرارداد موشن گرافیک یکی از الزامات برای شروع هر پروژه موشن گرافیک است که باعث جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی حین انجام یا پس از پروژه می شود.

همینطور داشتن یک قرارداد استاندارد و اصولی باعث می شود در صورت بروز مشکل، با استناد به آن بتوانید حق و حقوق خود را در محاکم قضایی مطالبه کنید.

تفاهم نامه

آگاهی از حقوق قانونی هر شغل، برای شاغلین آن،بسیار ضروری و پر اهمیت می باشد و نیاز است تا همه هنرمندان از این حق و حقوق،آگاه باشند و این فاکتور های حقوقی را در قالب قراردادهای محکم قانونی،تنظیم نمایند.

در همین راستا، درخواستهای زیادی را برای در اختیار گذاشتن فرم قرارداد استاندارد داشتیم و  تصمیم گرفتیم که یکی از فرمهای قرارداد را آماده و به صورت رایگان در اختیار همه دوستان قرار دهیم.

لازم به ذکر است کلیه مفاد این قرارداد می تواند بر اساس هر پروژه، شخصی سازی و تغییر کند به همین خاطر فایل ورد قرارداد برای دانلود در اختیار شما دوستان قرار گرفته است.

حتما این نکته را در نظر بگیرید که کلیه مفاد این قرارداد از جمله بیمه یا مالیات را باید با توجه به اطلاعاتی که از مشتری دریافت می کنید یا اطلاعات حقوقی شغلی خودتان تکمیل نماید.

لازم به ذکر است کلیه مفاد هرقرارداد باید چندین بار با دقت خوانده و سپس امضا شود تا بعدها دچار خسارت و ضرر و زیان نشوید.